I I I

Pravno obvestilo

Nahajate se na spletnem portalu hotelspik.com, družbe Hit d. d. Nova Gorica.

Vse informacije, design, blagovne znamke, imena, logotipi, slogani ter druge podobe in vsebine na Hitovih spletnih straneh, so predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Prepovedano je kakršno koli prepisovanje, razmnoževanje ali drugačno razširjanje, razen izključno za osebno uporabo in v nekomercialne namene. Pravico o uporabi lahko dodeli le družba Hit d.d Nova Gorica, s pisnim soglasjem pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Vsak primerek reprodukcije mora obvezno vsebovati oznako »Copyright © 2017 Hit, d. d. Nova Gorica – Vse pravice pridržane«. Hit d. d. Nova Gorica aktivno uveljavlja vse pravice intelektualne lastnine.

Zasebnost in varovanje podatkov
V Skupini Hit (v nadaljevanju Hit) se zavedamo, da je zasebnost pomembna. Pravilnik o zasebnosti velja za vse, storitve in spletna mesta, ki jih Hit ali njegove podružnice ali lastniško povezana podjetja ponujajo.

Na svojih spletnih straneh bo Hit zbiral nekatere osebne podatke obiskovalcev za potrebe rezervacij, elektronskih novic, nagradnih iger in drugih storitev. Hit se zavezuje, da bo vse osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih bo hranil le za interno uporabo ter jih ne bo posredoval drugim fizičnim in pravnim osebam.
Da bi preprečil nepooblaščen dostop do teh podatkov in zagotovil njihovo ustrezno uporabo bo Hit uporabljal ustrezne tehnične in organizacijske postopke za njihovo zavarovanje.
Nekatere Hitove spletne strani včasih odložijo v obiskovalčev računalnik posamezne informacije, ki jih imenujemo "Piškotki". Piškotki nam lahko povedo, kako in katere strani na spletnih straneh obiskujejo ljudje in v kakšnem številu. Ta tehnologija ne zbira osebnih podatkov o posameznem obiskovalcu strani. Informacije se nahajajo v združeni obliki. Namen tehnologije in informacij, ki jih posreduje, je izboljšati naše spletne strani. Politika piškotkov velja za vse spletne strani družbe Hit d.d..

Omejena odgovornost
Družba Hit d.d ne odgovarja za uporabo spletnih strani, ki jih Hit ali njegove podružnice ali lastniško povezana podjetja ponujajo. Hit ni odgovoren  za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Hit si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na svojih spletnih straneh.

Hvala za obisk naših strani, za vse informacije nam lahko pišete na e-naslov: info(at)hit.si

Kontakti

04 587 71 00

Špik, Alpine Resort
Jezerci 21
4282 Gozd Martuljek